vCenter 6.7U1 – Veeam Backup First Issue (Solved)

Featured

Etiketler

Geçtiğimiz hafta yayınlanan vCenter 6.7 U1 ile ilgili ilk gördüğüm sorunu ve Veeam KB sini sizinle paylaşmak istedim. Ben henüz denemedim ama test ortamınızı veya henüz erken olmasına rağmen canlı ortamınızı vSphere 6.7 U1 update ederseniz, Veeam ile backup alırken şimdilik karşınıza ilk olarak aşağıdaki hata geliyormuş.

“Object reference not set to an instance of an object”

Dolayısıyla backup alamıyorsunuz ama korkulacak bir hata değil, çünkü Veeam konuyla ilgili hemen bir workaround içeren KB yayınlamış.

Link : https://www.veeam.com/kb2784

Yakın zamanda Veeam Update 4 paketini yayınlayacak ve bu sorunu kalıcı olarak çözülecek. Çünkü Update 4 paketi vSphere 6.7 U1 versiyonunu da resmi olarak destekleyecek. Veeam bunun bilgisini KB içerisinde paylaşıyor.

Herkese iyi haftalar!

High KAVg Value for IOPs limited VM (disable mclock)

Featured

Etiketler

, , , ,

Geçenlerde disk basina IOPs limit uyguladığımız yüksek IO üreten sanal makinelerde vSphere 6.5 upgrade sonrası performans sorunu gözlemledik. Sorunu analiz ettik, fakat bir yere varamadık, çünkü yaptığımız tüm konfigürasyon normal görünüyordu. ESXi host larımızda IO paket size 64 KB olarak set edilmişti. VMware, NetApp için gerekli uyumluluk ayarları yapılmıştı. (Best Practices). Sunucu (HBA, BIOS,vs) firmware – driver yazılımları günceldi. Ancak esxtop ile baktığımızda yüksek Kernel latency gorunuyordu.

En sonunda VMware Support ekibine sorunu bildirdik, yapılan analiz sonucunda sorunun vSphere 5.5 ile birlikte gelen mclock I/O scheduler dan kaynaklandığını tespit ettik. Mclock özelliğini kapatıp, daha önceden kullanılan default I/O scheduler a geçtik ve I/O intensive olan buyuk SAP database ler çalıştıran VM lerde sorun bir anda düzeldi. KAVg değerleri normale döndü.

Mclock I/O Scheduler ı kapatıp, default I/O scheduler a geçmek için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz:

 • ESXi host a SSH üzerinden putty ile bağlanın.
 • Komutu çalıştırın.

  esxcli system settings advanced list -o /Disk/SchedulerWithReservation

 • Int Value :1 değeri mclock özelliğinin açık olduğunu gösteriyor.

Path: /Disk/SchedulerWithReservation

     Type: integer

     Int Value: 1

     Default Int Value: 1

     Min Value: 0

     Max Value: 1

     String Value:

     Default String Value:

     Valid Characters:

     Description: Disk IO scheduler (0:default 1:mclock)

 • Mclock kapatmak için aşağıdaki komutu çalıştırın. ESXi host u reboot etmenize gerek yok. Hatta VM ler çalışırken de bu değişikliği yaptık ve bir sorun olmadı.

esxcli system settings advanced set -o /Disk/SchedulerWithReservation -i=0

Mclock özelliğini kapatıp, default I/O scheduler ‘ı aktif ettikten sonra IOPs limit uyguladığınız VM lerde performansın bir anda düzeldiğini göreceksiniz. Sonucu esxtop ile host seviyesinde de KAVg değerinin düştüğünü gözlemleyip, teyit edebilirsiniz.

Herkesin ortamında bu sorun olacak diye bir şey yok, çünkü ortamlarımız, kullandığımız donanımlar, yaptığımız ayarlar farklılıklar gösterebilir. Benim ortamımda yaşanılan sorunu yukarıdaki şekilde çözdük, umarım sizin de işinize yarar.

Join vCenter Appliance to Active Directory

Featured

vCenter 6.5 veya üstü appliance deploy ettikten sonra onu domain ‘e eklemek istediğinizde belki benim gibi biraz sorun yaşayabilirsiniz.

Bu konuda biraz zaman harcamış olsam da sonunda sorunsuz bir şekilde vCenter appliance ‘ını domain e eklemeyi başardım, bu ufak tecrübeyi de sizinle paylaşmak istedim.

OU kısmı ve kullanıcı adının yazım şekli çok önemli, yazım standartına uyarsanız, bu basit adımı hızlıca geçebilirsiniz.

Domain: xxx.yyy.net –> buraya domain adınızı yazın.
OU: OU=aaa,OU=bbb,DC=xxx,DC=yyy,DC=net –> Bu kısımda vCenter computer objesinin konumlandıracaginiz OU nun tam DN adresini yazın.
Username: tolga@xxx.yyy.net –>Domain de yetkili bir kullanıcıyı buraya yazın. Yazım şekline dikkat edin.

vCenter Appliance – DB Backup Script

vCenter Server Appliance 6.5 sanal sunucunun full VM olarak yedeğini aldınız ama bu restore aşamasında size yetmeyebilir. Çünkü appliance içerisinde çalışan bir veritabanı var ve onunda uygulama tutarlı bir yedeği alınmalı. Bu aşamada sizin yardımınıza Vmware in KB si yetişiyor . KB yi okuduğunuzda bir seferlik yapılan manuel bir işlem var, ancak siz bunu otomatize etmek istiyorsanız ne yapacaksınız? İşte bu durumda internette aşağıda kaynak olarak gösterdiğim scripti buldum ve birkaç değişiklikten kendi test ortamımda kullandım, gayet güzel bir iş görüyor. Denemenizi tavsiye ederim.

 • Öncelikle Vmware KB sindeki adımları takip edin. Oradaki hazır backup script ine ihtiyacımız var. (VMware KB)
 • vCenter sunucusuna bağlanıp, /home klasörü altında “vCenter_backup” adında bir klasör oluşturun ve tüm dosyaları buraya toplayın (VMware backup scriptini de buraya upload edip, unzip ve sonrasında chmod komutları yetkilendirin.)
 • Aşağıdaki içeriği bir bash script file yani “*xxxx.sh” olarak oluşturun.
 • Script dosyasını yetkilendirin.
 • Manuel bir kere çalıştırın.
 • Cat ile result dosyasını kontrol edin.
 • Eğer sorun varsa, /var/log/messages dosyasının içeriğini kontrol edin.

Ben sadece yetkilendirme ile ilgili bir sorun yaşadım. Onu da Linux üzerinde tanımlı olan “/etc/pam.d” dosyasının içeriğinde 3 yerde password-auth tanımını sytem-auth olarak güncelledim ve sorunsuz çalıştı.

 • Son olarak çalıştığından emin olduğunuz script dosyasını crontab ile hergün çalıştırılmak üzere (yada tercih sizin) schedule edin.

Not : Orijinal script dosyasının linkini ve esas sahibinin adını aşağıda bulabilirsiniz.

****************Script dosyası içeriği*************************

#Purpose = Backup VMware VCSA Database

#Created on 04-04-2018

#Author = David Rodriguez ( edited : Tolga ASIK)

#Version 1.1

#Link : http://www.sysadmintutorials.com/backup-vmware-vcsa-vpostgress-database-to-cifs-share/

#Go

shell

cd /home/vCenter_backup

#Create Results File

date &> /home/vCenter_backup/backup_results.txt

#Create Backup File

python /home/vCenter_backup/backup_lin.py -f /home/vCenter_backup/vcsa_backup_VCDB.bak >> backup_results.txt

#Rename Files

mv /home/vCenter_backup/backup_results.txt /home/vCenter_backup/backup_results_$(date +”%d-%m-%y”).txt

mv /home/vCenter_backup/vcsa_backup_VCDB.bak /home/vCenter_backup/vcsa_backup_VCDB_$(date +”%d-%m-%y”).bak >> backup_results_$(date +”%d-%m-%y”).txt 2>&1

#Remove Backup File older than 3 days

find /home/vCenter_backup/ -name ‘*.txt’ -mtime +2 -exec rm {} \;

find /home/vCenter_backup/ -name ‘*.bak’ -mtime +2 -exec rm {} \;

*****************************************************************

Script dosyasını vi ile oluşturun ve aynı dosyayı yetkilendirin.

#chmod 700 xxxx.sh

Crontab ile işi otomatize edin.

    #crontab -e

0 12 * * * /home/vCenter_backup/vcenter_db_backup.sh #run db backups at 12:00 in /home/vCenter_backup

Crontab kontrolü yapın.

#crontab -l

******************************************************************

 Troubleshooting :

Eğer crontab a eklenen adım vakti geldiğinde çalışmıyor ve /var/log/messages içerisinde aşağıdaki loglar görünüyorsa, lütfen /etc/pam.d içeriğini aşağıdaki gibi güncelleyin.

2017-04-19T09:56:01.996673-04:00 VCSA crond[104661]: PAM _pam_load_conf_file: unable to open config for password-auth

2017-04-19T09:56:01.996797-04:00 VCSA crond[104661]: PAM _pam_load_conf_file: unable to open config for password-auth

2017-04-19T09:56:01.996907-04:00 VCSA crond[104661]: PAM _pam_load_conf_file: unable to open config for password-auth

2017-04-19T09:56:01.997010-04:00 VCSA crond[104661]: (root) PAM ERROR (Permission denied)

2017-04-19T09:56:01.997116-04:00 VCSA crond[104661]: (root) FAILED to authorize user with PAM (Permission denied)

/etc/pam.d dosyasının vi editör ile açıp aşağıdaki gibi içeriğini güncelleyin.

account required pam_access.so

account include system-auth

session required pam_loginuid.so

session include system-auth

auth include system-auth

Source : https://www.drewgreen.net/2017/04/19/fix-for-cron-failing-on-vmware-vcenter-server-appliance-vcsa-6-5/